Drøbak Båtforenings værstasjon

Væstasjon er midlertidig nede på grunn av ombygginger i Skvulpen (EM/HEA)

Drøbak båtforening har en egen værstasjon, hvor du kan lese av en mengde med vær relatert informasjon.

Klikk her for å åpne vær stasjonen i et eget vindu.

DMI: http://www.dmi.dk/dmi/index/verden/verdensvejr.htm?city=3158960&cc=NO

IPPC: https://www.ippc.no/ippc/aisaerodrome.jsp?AED=ENRY&FIR=ENOR

Tidevannsinfo: http://vannstand.no/maps/vannstandKartTest.html
Når kartet kommer opp klikk på prikken under Oslo for å få se tidevannsinfo for Oscarsborg.

For å se strømkantring: http://vannstand.no/index.php/nb/tidevannsdata/tidevannstabell
Velg Oscarsborg som Havn og klikk på "vis data" da kommer dagens strømkantringer opp.