Skjemaer

I menyen til høyre, velger du det elektroniske skjemaet du trenger.

Fyll deretter ut alle feltene og send skjemaet til styret i Drøbak Båtforenings for gjennomgang.
Om din e-post adresse er korrekt, vil du automatisk motta en kopi av skjemaet som du har sendt inn.

Mottar du IKKE kvitteringsmail, er det trolig feil på mailadressen du har registrert!

FORKLARING:
Skjema "Søknad om båtplass/låneplass" er primært ment for de som har båtplass og ønsker å fornye eller ønsker å vise sin interesse for en av de svært få låneplassene som måtte dukke opp for en begrenset periode. (Frist for innsending er 1.mars.)

Skjema "DB disponere båtplass" er for de som har disponert båtplass siste sessong, men som stiller denne til disposisjon for utlån i en periode.

Skjema "Bli medlem av DB" er for de som ønsker å søke medlemskap i Drøbak Båtforening.

(På mobil, dukker skjema menyen opp under denne teksten)