Drøbak Båtforening

Foreningen

Drøbak Båtforening er en ideell organisasjon som har som mål å ivareta medlemmenes interesser, - og derigjennom legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø som kan skape engasjement formedlemmene.Alle interesserte med positivt syn på båtliv og havnemiljø i videste forstand kan bli medlemmer i Drøbak Båtforening.Medlemmer plikter å yte sitt beste til foreningens velferd og anseelse.

Drøbak Båtforening har som hovedoppgave å drifte foreningen i samsvar med inngått leieavtale for Drøbak båthavn, Kommunebrygga og Kroketønna 4. Dessuten videreføre oppgaver på Bergholmen etter avtale med Staten v/Forsvarsdepartementet, her representert av Nasjonale Festningsverk som forvalter Forsvarets anlegg på Kaholmene, Bergholmen og Håøya.

Drøbak båthavn er å betrakte som en dugnadshavn der medlemmene i tillegg til avkrevd leiepris derfor må forvente å utøve en rimelig grad av dugnad, vakthold, vedlikehold og annen nødvendig fellesinnsats slik at båthavna med sine installasjoner fremstår i forskriftsmessig stand, - attraktiv for så vel publikum som medlemmer.

 

DRØBAK BÅTFORENING
Postboks 166, N-1441 Drøbak
Org: 994 404 849